رده بندی رنکینگ تنیس روی میز در سال 2019

🏓 در اولین رنکینگ سال ۲۰۱۹ فدراسیون جهانی تنیس روی میز، نوشاد عالمیان با یک پله صعود در جایگاه 73 ایستاد. همچنین در بخش زنان نیز ندا شهسواری با صعود 21 پله‌ای که داشت در جایگاه 183 قرار گرفت

01132657