عراق 3 – ویتنام 2 |سه امتیاز شاگردان کاتانچ با کام‌بک مقابل (ویدیو) ویتنام