عربستان چهار – کره شمالی صفر پیروزی مقتدرانه سعودی ها مقابل حریف ده نفره

This post is also available in: enEnglish