کی‌روش: عملکرد ویتنام باعث تعجبم شد

سرمربی تیم‌ملی پس از تماشای بازی ویتنام و عراق
عملکرد تیم ویتنام مرا متعجب کرد. آنها سزاوار نتیجه بهتری بودند. یک ضربه ایستگاهی نتیجه بازی را عوض کرد اما حق ویتنام این بود که از این بازی حداقل یک امتیاز بگیرد
این نشان می دهد که همه تیم ها آماده هستند و تورنمنت سختی در پیش است