اتفاقی عجیب در کاپ جوانان سائوپائولو

در تیم پزشکی به جای مداوا از روی پای یکی از بازیکنان رد می‌شود

این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته