اولین تیم صعود کننده مشخص شد

سوریه ۰-۲ اردن

اردن با غلبه بر سوریه؛ اولین تیم صعود کننده لقب گرفت