جایزه ملی ورزشی ایبرو آمریکا ۲۰۱۸

This post is also available in: enEnglish

کیلور ناواس دروازبان رئال مادرید، جایزه ملی ورزشی ایبرو آمریکا ۲۰۱۸ (کشورهای آمریکایی اسپانیایی زبان) را از پادشاه اسپانیا شاهزاده فلیپ دریافت کرد

photo_2019-01-10_10-41-27