خوشحالی اردنی ها بعد از برد با خبرنگار شبکه ورزش

یکتا مرام، خبرنگار شبکه ورزش در حین گزارش زنده بلند شد😂

هوادارای تیم اردن برای خوشحالی از پیروزیشان یکتامرام را روی کول‌شان گذاشتند