۵دروازبان موفق تا به اینجا جام ملت ها

بيرانوند در میان 5 دروازه‌بانی که در جام ملت‌ها تا به اینجا گلی دریافت نکرده‌اند.

– 🔸کیم سونگ‌ گیو (کره جنوبی)

– 🔸علیرضا بیرانوند (ایران)

– 🔸عامر شفیع (اردن)

– 🔸سعد الشیب (قطر)

– 🔸محمد العویس (عربستان)