🎾تنیس اپن استرالیا

🎾 رافائل نادال اسپانیایی با غلبه بر جیمز داکورث در سه ست متوالی، به مرحلهٔ دوم مسابقات اپن استرالیا راه یافت.

نتیجه: ۵-۷ ۳-۶ ۴-۶

🎾 «دابل بیگل» شاراپووا در ملبورن

ماریا شاراپووا بدون از دست دادن حتی یک گیم، هریت دارت از بریتانیا را شکست داد و راهی دور دوم مسابقات اپن استرالیا شد.

نتیجه: ۰-۶ ۰-۶