کالینز با حذف کربر شگفتی‌ساز شد

🎾

دنیل کالینز، تنیس‌باز آمریکایی و نفر شماره ۳۵ جهان با خلق یک شگفتی توانست انجلیک کربر، بخت دوم قهرمانی را در دو ست متوالی در هم بکوبد و برای نخستین بار به دور یک‌چهارم پایانی یک تورنمنت گرند اسلم برسد.

نتیجه: ۲-۶ ۰-۶

کالینز پیش از شروع اپن استرالیا، هرگز نتوانسته بود در مسابقات گرند اسلم صاحب پیروزی شود.

🎾 حذف شاراپووا از آزاد استرالیا

ماریا شاراپووا به‌رغم برد در ست اول، با قبول شکست مقابل اشلی بارتی از کشور میزبان، از دور مسابقات امسال کنار رفت.

نتیجه: ۴-۶ ۱-۶ ۶-۴

این نخستین حضور بارتی در یک‌چهارم نهایی یک گرنداسلم است.