این هفته لژیونرهای والیبال

🇹🇷 هفته پانزدهم | دومین شکست متوالی بانکی ها با نتیجه ‌مشابه در روز کم فروغ فرهاد

زراعت بانک 1➖3 آرکاس

🏐 #قائمی: ۱ امتیاز

🇮🇹 هفته نوزدهم سری A | کاستلانا به راونا هم نه نگفت؛ یاران مجتبی خیال بردن ندارند!

کاستلانا 1➖3 راونا

🏐 #میرزاجانپور: 12 امتیاز