پیروزی شیرین کهکشانی ها در دربی مادرید

 اتلتیکومادرید ۱ رئال مادرید ۳