صعود امیر و یاران به صدر با گذر از سد جادوگر

This post is also available in: enEnglish

 ویدیو

سپاهان – سپیدرود

نساجی – تراکتور سازی