شکست من یونایتد در خانه و برد رم در خانه

منچستریونایتد ۰ پاریسن ژرمن ۲

رم ۲ پورتو ۱