شکست غیرمنتظره کهکشانی ها در خانه و برد سخت بارسایی در زمین خودشان این هفته در لالیگا

This post is also available in: enEnglish

رئال مادرید ۱ خیرونا ۲

بارسلونا 1 – 0 رئال والادولید