بایگانی برچسب: s

درخشش فرهاد قائمی

🇬🇷 هفته پانزدهم | پیروزی یاران فرهاد با درخشش ستاره ایرانی

آاِک آتن 3⃣➖1⃣ کوموتینیس

🏐 #سال_افزون: 9 امتیاز

🇹🇷 هفته هفدهم | پیروزی شیرین خانگی پس از سه شکست پیاپی

زراعت بانک 3⃣➖0⃣ آرهاوی

🏐 #قائمی: 12 امتیاز

نتایج تیم های معنوی نژاد و قائمی و معروف این هفته دراروپا

🇮🇹 هفته هجدهم سری A | پیروزی شیرین خارج از خانه با نمایش کم نقص محمدجواد

سورا1➖3 ورونا

🏐  معنوی_نژاد: 16 امتیاز

photo_2019-01-20_15-01-28

🇹🇷 هفته چهاردهم | شکست بی موقع بانکی ها در خانه حریف مطرح خود

شهرداری استانبول 3➖1 زراعت بانک

🏐  قائمی: ۱۲ امتیاز

photo_2019-01-20_15-01-45

🇮🇹 هفته هجدهم سری A | یاران معروف در خانه هم از پس پروجای قدرتمند برنیامدند

سیه‌نا ۰۳ پروجا

🏐 معروف: 3 امتیاز